Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Ru con


Ru con
Ru con con ngủ cho say.
Cánh cò chớp chớp, bay bay giữa đồng.
Ru con, tiếng mẹ ru nồng.
Con thuyền gác mái, dòng sông ngủ rồi.
Ngủ đi con, mẹ ru hời,
.
Gió đưa hương lúa vào nơi con nằm.
Ru con với cả tấm lòng,
Chắt chiu bao nỗi nhọc nhằn gieo neo.
Mai sau con lớn lên nhiều.
Cánh cò vẫn chớp, mái chèo vẫn khua.
Dòng sông vẫn giấc ngủ trưa.
Gió đưa hương lúa ngẩn ngơ qua rèm.
Ngủ đi con, giấc ngủ êm.
Trong mơ có thấy cô tiên giáng trần?
Thấy ông Gióng cưỡi ngựa thần?
Quê hương đất nước thanh bình ấm no?
Xa xa vẳng lại câu hò.
Dòng sông thức giấc, con đò sang sông.
Con ơi yên giấc say nồng,
Con là hi vọng, ước mong, đợi chờ.
                                                                    4/1995