Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

PHỐ NÚI XUÂN SANG.

Muộn chiều đổ nắng ra đong.
Lệch vai cò mẹ gánh đông qua cầu.
Đón xuân phố ngập sắc màu.
Bướm xinh vén cánh hoa đào gọi ong.

Núi lần cởi yếm ra hong.
Làm duyên mặt nước sông Hồng thoa son.
Cọ xòe ô đợi sườn non.
Cây nêu hẹn tết đã tròn một năm.

Câu xoan ghẹo mắt lá răm.
Tròn căng vạt yếm trăng rằm hội thi.
Cau buồng đội lễ vu quy.
Men say phố núi tràn ly xuân nồng.

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Phố núi thu qua

PHỐ NÚI THU QUA.

Tép nắng còm lả trên lối gió.
Dốc chiều bỏ nhỏ bước chân ai.
iu ấp dấu giày màu cỏ loang phai.
Thở dài, héo gót sen tháng 9.

Ghế đá chơ vơ cọng buồn rơi xao xuyến,
Thì thào, lưu luyến gọi thầm tên.
Nuối tiếc! Ngỡ ngàng! Thương! Mến! Nhớ! Quên!...
Đông đã đang nhiên kê thềm lót lá.

Gió xoạc mồm đành hanh day vách đá.
Phố vật mình lạnh giá phía bờ đêm.