Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2014

PHỐ NÚI XUÂN SANG.

Muộn chiều đổ nắng ra đong.
Lệch vai cò mẹ gánh đông qua cầu.
Đón xuân phố ngập sắc màu.
Bướm xinh vén cánh hoa đào gọi ong.

Núi lần cởi yếm ra hong.
Làm duyên mặt nước sông Hồng thoa son.
Cọ xòe ô đợi sườn non.
Cây nêu hẹn tết đã tròn một năm.

Câu xoan ghẹo mắt lá răm.
Tròn căng vạt yếm trăng rằm hội thi.
Cau buồng đội lễ vu quy.
Men say phố núi tràn ly xuân nồng.