Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

RỪNG TRƯA VÀO HẠ.

   Ve hờn dạo khúc xa xôi.
Lũ nhót rốn lồi nhấp nhổm bờ cây.
   Nóng mào hoa chuối đỏ gay.
Run run suối thít vòng tay ưỡm ờ.
   Bóng xinh núi lọt đôi bờ.
Búng mây tóc rối tượt bờ vai thuôn.
   Chào mào ngóng hạ đỏ trôn.
Mo nang ngã sấp tre khôn kết bè.
   Rừng trưa tíu tít vào hè.

Lửa bung tán phượng đỏ hoe tiếng gà.

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014
HG thăm đền Hùng

CẢM XÚC VÀO HẠ.

Gió âm thầm vật mình hõm đá.
Nước quắt quay trong khép vòng vay trả.
Tiếng cuốc hờn trượt ngã cuối bờ đê.
Tép nắng hoe vàng chới với cành tre.
Búi tó cỏ gà le te vào hạ.
Nhánh rong còm lần hồi nương gốc rạ.
Thân lúa bồm tiếc dáng mạ ngày xanh.