Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013


BỐN MÙA
Bài họa

Trinh nguyên nắng dãi trên rừng cọ
Mặt hố phẳng gợn chút mờ sương
Cánh én chao nghiêng vờn trong gió
Rực rỡ mai đào ngát thơm hương.
.

Ve kêu giục phượng bừng lửa đỏ
Đồng sau mùa gặt rạ còn trơ
Bên chùa sen nở, dồn tiếng mõ
Rực nắng, trời quang, bướm lượn lờ 

Úa cả rừng cây, nắng hoe vàng
Mặt hồ e ấp ẩn chiều sương
Phảng phất hương rừng đưa man mác
Se se gió lạnh đã lùa sang

Bãi cỏ, ngọn cây tuyết trắng đồng
Mặt hồ băng lạnh khói dày xông
Thôn quê bếp lửa hồng vương khói
Ngút ngàn thông đứng dưới trời  giông