Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

viết cho Giáng sinh 2012

NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT
 (Kính tặng anh Bùi Thảo)


Lá nhớ ai ánh mắt nhìn tha thướt?
Hoa nhớ ai hương ướt gió trên ngàn?
Nước xa nguồn thương nhớ cội thời gian, 

Em nhớ anh từ bên kia trái đất.
 

Ở bên em đêm về còn e ấp,
Ở bên anh đã nhuộm sắc bình minh.
Bài thơ này em viết tặng anh 

Nét mực xanh như ngút ngàn lá biếc.
 

Xuân bên em sang rồi anh có biết?
Ở bên anh đang trắng tuyết mùa đông.
Hơi ấm gửi anh lạc giữa mênh mông
Em vẫn tin tình anh không biên giới.
 

Nửa vòng quay bên em sang ngày mới.
Châm Mĩ bên anh vào đêm tối nồng say.
Thơ khớp vần xin gửi gió mây
Mong cánh én trao tay đừng lỗi hẹn.
 

Hương cứ bay cho ong tìm mải miết.
Lá cứ xanh cho tha thiết ánh nhìn.
Hoa, lá ,thời gian nhắc nhở chúng mình
Chỉ xa nhau nửa vòng trái đất.
 

                                         23/12/2012.
 http://www.youtube.com/watch?v=HBzQus5ydjY