Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

TRẬN MƯA MÙA HẠ

Thình lình trời nổi cáu,
Chớp vằn mắt, dọc ngang.
Sấm lớn tiếng, rền vang.
Mây đen dàn thế trận.

Cơn cuồng phong cả giận.
Cát bụi mịt mù bay.
Hàng cột điện tung dây.
Cây gồng mình chống đỡ.

"Lô cốt" đành chịu vỡ ,
Kiến dàn quân xin hàng.
Chó trốn biệt gậm giường.
Mèo giật mình ngơ ngác.

Mưa tấn công ào ạt.
Đất phả khói nồng cay.
Vèo! vèo... đạn bạc bay.
Sân sôi như chảo nước.
Bé đòi: "Che bể trước".
Sợ cá con bươu đầu.

"Cụ cóc" ra gốc cau
Thẳng lưng đo mực nước
Rồi nghiến răng kèn kẹt.
Trời vội vàng thu quân.

Gió rút lẹ bàn chân.
Sấm lùi vào tĩnh lặng.
Mây thay màu áo trắng.
Đất trời bừng sáng trong.